• هسته های پژوهش کانون های فرهنگی هنری مساجد با بهره مندی از ظرفیتها و قابلیت های جوانان متدین انقلابی می توانند به عنوان سرمایه های ارزشمند کشور در عرصه علمی مطرح گردند
  • بیان مأموریتها، اهداف و برنامه های واحد قرآن و عترت معاونت آموزش و پژوهش ستاد و ارائه گزارش عملکرد سالهای گذشته
  • هفتمین دوره اندیشه های آسمانی در سال 93 با حضور بیش از 3400 نفر از مخاطبان در مشهد مقدس برگزار می گردد
  • رسیدن به مسجد طراز اسلامی از طریق عمران معنوی مسجد امکان پذیر است
  • آقای محمدرضا جعفری - معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور - اهداف و برنامه ها