وحید دهقانی

متن آهنگ نگار من وحید دهقانی

متن آهنگ نگار من وحید دهقانی هر ثانیه گم میشوم در چشم برمودای تو دیوانه ام دیوانه ی چشمان بی همتای تو از ما دل و دین برده ای معشوقه ی عاشق کشم درمان دردم گر تویی در اوج بیماری خوشم یار و نگار من عمری کنار من بمان تو ای همه غرورم جان دوباره ای […]