متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام به دادم برس

متن آهنگ منو به حال من رها نکن

منو به حال من رها نکن
تو که برای من همه کسی
اگه هنوزم عاشق منی
چرا به داد من نمیرسی
من از تصور نبودنت
رو شونه ی تو گریه می کنم
منی که دل بریدم از همه
ببین برای تو چه می کنم

متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام به دادم برس
متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام به دادم برس

متن آهنگ منو به حال من رها نکن

تمام عمر رد شدم ازت
ببین کجا شدم اسیر تو
به پشت سر نگاه نمی کنم
که بر نگردم از مسیر تو 
به حد مرگ می پرستمت
ولی برای عشق تو کمه
خودت به من بگو 
 بهشت تو کجای این همه جهنمه
منو به حال من رها نکن…