متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام عاشقم من

متن آهنگ عاشقم من عاشقی بی قرارم احسان خواجه امیری

♩♪♬عاشقم من…♩♪♬
عاشقی بی قرارم
♩♪♬کس ندارد؛ خبر، از دل زارم…♩♪♬
آرزویی؛ جز تو در دل ندارم!
♩♪♬عاشقم من…♩♪♬
عاشقی بی قرارم
♩♪♬کس ندارد؛ خبر، از دل زارم…♩♪♬
آرزویی؛ جز تو در دل ندارم!
♩♪♬من؛ به لبخندی، از تو خرسندم!♩♪♬
مهر تو؛ ای مه، آرزومندم…
♩♪♬در تو؛ پابندم♩♪♬
از تو، وفا خواهم
♩♪♬من ز خدا خواهم♩♪♬
تا به رهت بازم، جان!
♩♪♬تا به تو پیوستم؛ از همه بگسستم…♩♪♬
در تو فدا سازم، جان…
♩♪♬عاشقم من…♩♪♬

متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام عاشقم من
متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام عاشقم من

♩♪♬عاشقی بی قرارم♩♪♬
کس ندارد؛ خبر، از دل زارم…
♩♪♬آرزویی؛ جز تو در دل ندارم!♩♪♬
عاشقم من…
♩♪♬عاشقی بی قرارم♩♪♬
کس ندارد؛ خبر، از دل زارم…
♩♪♬آرزویی؛ جز تو در دل ندارم!♩♪♬
من؛ به لبخندی، از تو خرسندم!
♩♪♬مهر تو؛ ای مه، آرزومندم…♩♪♬
در تو؛ پابندم
♩♪♬خیز و با من؛ در افق ها سفر کن♩♪♬
دلنوازی؛ چون نسیم سحر کن
♩♪♬ساز دل را؛ نغمه گر کن♩♪♬
همچو بلبل؛ نغمه سر کن! نغمه سر کن…