محمدرضا قربانی

متن آهنگ با تو محمدرضا قربانی

متن آهنگ با تو محمدرضا قربانی گلعذار من گلعذار من ای نگار من همدم منی ای قرار من ای قرار من منتظر نگه دیده ام به ره چشم دل گریست ز انتظار من ز انتظار من ز انتظار من ای حبیبم بیا صبر و شکیبم نما وصلت نصیبم بخوان یکسر برایم عندلیبم تویی درمان دردم ای […]