متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام سایه به سایه

متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام سایه به سایه

متن آهنگ بال و پرم بودی خبر نداشتی احسان خواجه امیری شوق سفر نداشتی قصد گذر نذاشتیمن با تو زنده بودم اما خبر نداشتیاما خبر نداشتیرفتی و توی قلبم، یادتو جا گذاشتیروی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتییک دفعه پا گذاشتیبی تو کدوم ستاره پا به شبم بذارهابر کدوم آسمون رو تشنگیم ببارهبی تو چه […]