متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام باتوام

متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام باتوام

متن آهنگ باتوام ازاحسان خواجه امیری با توام ای رفته از دست هر کجا باشم غمت هست کاش روز رفتن تو گریه چشمم را نمیبست رفتیو دلتنگیم در خانه تنها ماند بغض در وا شد تو رفتی و غصه اینجا ماند رفتی و هر گوشه ای زیباییت جا ماند گریه من بی صدا ماند گریه […]