سلمان تقدیسی

متن آهنگ خاک سرد سلمان تقدیسی

متن آهنگ خاک سرد سلمان تقدیسی حسرت دیدن لبخند به دل آیینه مونده واسه ی ادامه دادن به خدا نایی نمونده نگرفت دستامو هیچکس وقتی که دلم زمین خورد گرمی خاطره هامو خاک سرد این زمین برد خودم زدم به خوابی که نگاهت رو به رومه آخه بیداری واسه من مثل یک کابوس شومه هرجا هستی […]