دانوش

متن آهنگ پرته حواسم دانوش

متن آهنگ پرته حواسم دانوش نگاهم به عکست کنار منو گلامون که رو طاقچه پژمردنو همه اون روزای کنار همه رو مگه میشه اینا رو یادم بره تو نیستی و پرته حواسم به تو به عکسای تلخ و غم انگیز تو به این شیشه ی عطر رو میز تو مگه میشه اینا رو یادم بره مگه […]