قسمت 1 از 2

ثبت نام طرح تلاوت نور
نام مسجد/مرکز

نام مسجد را وارد نمایید
استان

نام استان را انتخاب نمایید
سابقه شروع اجرای طرح

ورودی نامعتبر
تعداد تقریبی برادران

ورودی نامعتبر
تعداد صفحات تلاوت شده در هر دفعه

ورودی نامعتبر
ترجمه آیات اجرا

ورودی نامعتبر
تابلوی تلاوت نور

ورودی نامعتبر
مسجد امام جماعت دائم

ورودی نامعتبر
شماره تماس مسجد

ورودی نامعتبر

نام کانون

نام کانون را وارد نمایید
شهرستان/روستا/بخش

نام شهرستان را وارد نمایید
تعداد تقریبی کل شرکت کنندگان در طرح

ورودی نامعتبر
تعداد تقیربی خواهران

ورودی نامعتبر
دفعات تلاوت قرآن در هر روز

ورودی نامعتبر
تفسیر آیات قرآن انجام

ورودی نامعتبر
مسجد مسئول تلاوت نور

ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی امام جماعت

نام امام جماعت را وارد نمایید
تلفن همراه امام جماعت

ورودی نامعتبر
کدپستی (اختیاری)

لطفا کدپستی را فقط عدد تایپ نمایید
شماره تماس

فقط عدد
نام و نام خانوادگی قاری 1

فقط حروف وارد نمایید
سال تولد(اختیاری)

فقط عدد 1364
سوابق فعالیت (چند سال)

فقط عدد
شماره تماس

فقط عدد
تحصیلات و رشته(اختیاری)


نام و نام خانوادگی تکمیل کننده طرح

فقط حروف
برنامه های توسعه و ارتقاءکمی و کیفی طرحورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی مسئول اجرای طرح

نام و نام خانوادگی مسئول اجرای طرح
تعداد قرآن های موجود

فقط عدد وارد نمایید
شماره تماس

ورودی نامعتبر
تحصیلات و رشته(اختیاری)

نا معتبر
نام و نام خانوادگی قاری 2


سال تولد(اختیاری)

فقط عدد 1362
سوابق فعالیت (چند سال)

ورودی نامعتبر
شماره تماس

فقط عدد  • جدیدترین مطالب
  • مجموعه ها

آخرین جستار

رویدادهای مهم

نشریه کانون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %